Prijave za subvencije su završene, konačnu rang listu možete videti klikom na dugme ispod

F.A.Q.

Najčešće postavljena pitanja

Svi punoletni građani koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada (adresa u ličnoj karti) mogu da konkurišu za subvencije za kupovinu bicikla po Konkursu. Predviđeno je da jedan član domaćinstva može da konkuriše i dobije sredstva. Građani koji su (ili njihovi članovi domaćinstva) dobili subvenciju u 2021. i/ili 2022. godine nemaju, prava na podršku za nabavke bicikla u 2023. godini.

Prvi korak je prijava na stranici www.usuns.rs nakon čega se dobija jedinstveni broj u skladu sa rednim brojem prijave. Posle toga, ukoliko svi podaci budu tačni, bićete kontaktirani kako bi se započela dalja procedura. Otvaranje prijava počinje 16.06.2023. godine u 12 časova.

Za online prijavu potrebni su osnovni podaci: ime, prezime, adresa prebivališta iz lične karte, unos članova domaćinstva u prijavni formular. Tek ukoliko uđete u prvih 2000 trebaćete da nam dostavite i kopiju lične karte, putem veb sajta www.biciklomzacistijigrad.com ili lično doći do naše kancelarije u ulici Hajduk Veljkova 11.

Rangiranje se vrši po redosledu prijave, nakon čega se vrši kontaktiranje građana prema jedinstvenoj rang- listi. Ukoliko se desi da neko od prijavljenih ne ispuni uslove ili se nađe duplikat prijava, naredni prijavljeni sa liste će biti kontaktiran i tako dok se ne ispuni 1467 mesta na listi. Prelimanarnu rang listu u realnom vremenu možete videti na: www.biciklomzacistijigrad.com

Bicikl može biti kupljen u bilo kojoj registrovanoj prodavnici biciklova na teritoriji Republike Srbije jer je obavezno dostaviti fiskalni isečak i gotovinski račun kao dokaz o kupovini.

Bicikl se kupuje nakon objavljivanja konačne rang liste. Potvrdu dobijate kada se utvrdi da su ispunjeni svi uslovi i dostavljena sva potrebna dokumentacija. Bicikl kupljen pre toga, neće biti subvencionisan.

U slučaju da je cena bicikla manja od iznosa koji se dodeljuje konkursom, isplaćuje se iznos u visini cene bicikla. Ukoliko je iznos računa veći, isplaćuje se 12.000 RSD, koliko je predviđeno po Konkursu.

Moguće je kupiti bicikl bilo koje namene, isključivo mehaničke vrste bez baterija i motora.

Original fiskalni račun, sa gotovinskim računom treba da glasi na ime izabranog lica uz redni broj prijave.

Rok za isplatu sredstava, nakon uspešno podnete prijave, je 20 do 30 dana.